Zorns vänner 2023-07-07T11:40:37+02:00

Zorns vänner

Välkommen som medlem i föreningen Zorns vänner!
Föreningen har till syfte att stödja Zornmuseets verksamhet, dess konstsamlingar och byggnader.
Zorns vänner är organisatoriskt helt fristående från Zornmuseet.

Som medlem har du följande förmåner:

Fri entré under ett år
Inbjudan till specialvisningar och evenemang som är exklusiva för våra medlemmar
10 % rabatt i Zornmuseets butik
10 % rabatt i Café Zorn
Möjlighet att aktivt delta i verksamheten som volontär
Men bäst är att du är med och värnar om Zornmuseet!

För att nyttja dessa förmåner ska du alltid ha med och kunna visa upp ditt medlemskort.

Medlemsavgift (kalenderår):
Enskild medlem 400 kr
Familj (två vuxna på samma adress) 700 kr
Ständig medlem (Guldmedlem) 5 000 kr

Avgiften insättes på föreningens bankgiro: BG 858-8683
Var vänlig uppge namn, adress, mobilnummer och e-post.

Kontaktperson:
Inger Rommedahl
E-post: inger.rommedahl@telia.com
Telefon: 070-2507783