Zorns vänner 2022-03-17T09:09:09+01:00

Zorns vänner

Välkommen som medlem i föreningen Zorns vänner!
Föreningen har till syfte att stödja Zornmuseets verksamhet, dess konstsamlingar och byggnader.
Zorns vänner är organisatoriskt helt fristående från Zornmuseet.

Som medlem har du följande förmåner:

Fri entré under ett år
Inbjudan till specialvisningar och evenemang som är exklusiva för våra medlemmar
10 % rabatt i Zornmuseets butik
10 % rabatt i Café Zorn
Möjlighet att aktivt delta i verksamheten som volontär
Men bäst är att du är med och värnar om Zornmuseet!

Medlemsavgift (kalenderår):
Enskild medlem 400 kr
Familj (två vuxna på samma adress) 700 kr
Ständig medlem (Guldmedlem) 5 000 kr

Avgiften insättes på föreningens bankgiro: BG 858-8683
Var vänlig uppge namn, adress, mobilnummer och e-post.

Kontaktperson:
Inger Rommedahl
E-post: inger.rommedahl@telia.com
Telefon: 070-2507783