Zorns gammelgård och Textilkammaren 2023-08-30T10:26:41+02:00

Zorns gammelgård och Textilkammaren

Zorns gammelgård är ett friluftsmuseum beläget vid Siljans strand en dryg kilometer från Zornmuseet. Grunden lades 1914 av Anders Zorn, som hade börjat förvärva gamla stugor, härbren och andra traditionella byggnader. Efter hans död 1920 fullföljdes arbetet av Emma Zorn och konsthistorikern Gerda Boëthius, Zornsamlingarnas första intendent.

Anläggningen består idag av ett 40-tal byggnader. Tillsammans bildar de Sveriges förnämsta samling av äldre timmerhus, grupperade i en hemby, en hemfäbod, ett kvarntun och en långfäbod samt några båthus. Här finns även det äldsta profana timmerhuset i vårt land, daterat till 1237.

Som besökare kan du njuta av den vackra platsen, stiga in i de gamla husen och få en känsla av hur livet var förr i tiden. Den som vill kan följa med på Tidsresan, ett spännande och lustfyllt historieäventyr som du kan läsa mer om här.

Bredvid Zorns gammelgård uppfördes 1993 en helt ny byggnad, Textilkammaren, ritad av arkitekt SAR Anders Landström och belönad med Träpriset. Här visas delar ur den rika samling av allmogetextilier och folkdräkter från Siljansbygden som paret Zorn efterlämnade, allt från förlåtar i rosengång, fyrflätor och hårarbeten till dräkter för både vardag och fest. Det är en riktig guldgruva för den textilintresserade.

I Textilkammaren finns även en liten handelsbod med godis, hantverk och gammeldags souvenirer.

Stängt för säsongen.

Besöksadress: Yvradsvägen 3, Mora

Zornsamlingarna erhöll år 2019 genom Jordbruksverket bidrag ur fonden Investeringsstöd för hembygdsgårdar för renovering av två värdefulla byggnader på Zorns gammelgård. Den ena byggnaden, Bergkarlåsladan, härstammar från tidigt 1300-talet och rymmer delar av Anders Zorns samling av allmogeföremål. Den andra byggnaden är ett boningshus, den s.k. Östnorstugan (c. 1683-84). Renoveringen genomförs med stor antikvarisk medvetenhet för att fortsatta generationer av besökare ska kunna ta del av den miljö Anders Zorn skapade. Enligt tidigare landsantikvarie Jan Raihle kan Zorns gammelgård uppvisa ”världen finaste samling av äldre timmerhus”.