Kameraövervakning 2023-02-28T15:52:29+01:00

Kameraövervakning av Zorngården

Zorngården är en byggnad av stort kulturellt och historiskt värde. I syfte att förhindra skadegörelse och brott kameraövervakas därför området närmast huset. Kamerorna reagerar på rörelser och aktiviteter utanför ordinarie öppettider. Inspelat material lagras i tre dagar.

För kameraövervakningen ansvarar Zornsamlingarna (org. nr. 262000-1582).

För ytterligare information kontakta museidirektör Johan Cederlund, johan.cederlund@zorn.se, 0250-592320.

Som bevakad har du rättigheter enligt Dataskyddsförordningen. Läs vidare på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.