Styrelse 2024-03-03T18:37:24+01:00

Styrelse

Zornsamlingarnas styrelse består av sex ledamöter. Tre ledamöter utses av regeringen, däribland ordförande, och två ledamöter utses av Uppsala universitet. I styrelsen ingår även museidirektören.

Ledamöter:

Lena Adelsohn Liljeroth, ordf.
F.d. statsråd
Stockholm

Mikael Ahlund
Museichef Gustavianum
Uppsala

Per Abrahamsson
Akademiombudsman tillika bitr och stf universitetsdirektör
Uppsala

Johan Cederlund
Museidirektör Zornmuseet
Mora

Åsa Magnusson
Avdelningschef Skansen
Stockholm

Kent Berg Adjungerad
VD Uppsala Akademiförvaltning
Uppsala

Hans Göran Åhgren
Chefsjurist Region Dalarna
Mora