Styrelse 2023-05-22T10:06:09+02:00

Styrelse

Zornsamlingarnas styrelse består av sex ledamöter. Tre ledamöter utses av regeringen, däribland ordförande, och två ledamöter utses av Uppsala universitet. I styrelsen ingår även museidirektören.

Ledamöter:

Lena Adelsohn Liljeroth, ordf.
F.d. statsråd
Stockholm

Mikael Ahlund
Museichef Gustavianum
Uppsala

Per Abrahamsson
 
Uppsala

Johan Cederlund
Museidirektör
Mora

Åsa Magnusson
Avdelningschef
Stockholm

Hans Göran Åhgren
Chefsjurist
Mora

Kent Berg Adjungerad
VD Uppsala Ak förv
Uppsala

Carola Näsdal Skarp Adjungerad
Administrativ chef
Mora