Zorn the Ztory

Zornmuseet lanserar ny app.

Kända verk av Anders Zorn och de miljöer i och kring Mora som förknippas med den berömde konstnären kommer från och med sommaren 2023 att göras tillgängliga i en ny app.

– Det är en fantastisk möjlighet för oss att på ett tillgängligt och lättsamt sätt sprida kunskap om Anders Zorn och hans liv, säger Johan Cederlund, museidirektör för Zornsamlingarna i Mora.

Idéen till appen kom till under en av de innovationsaktiviteter för besöksnäringsföretag som Visit Dalarna har arrangerat inom utvecklingsprojektet Gamification of Dalarna. Projektet syftar till att på ett lustfyllt sätt tillgängliggöra upplevelser för besökare genom digitalisering och gamifiering – både före, under och efter ett fysiskt besök.

Appen har ett rikt innehåll. I en ljudguide får man veta mer om olika konstverk och genom 3D-bilder kan de som av olika skäl inte har möjlighet till fysiskt besök ändå ta del av Zornmuseet och de andra besöksmålen – också vid tider då de är stängda. Sedan erbjuder appen förstås ett spel, där Anders Zorn spelar huvudrollen….

– Det finns även planer på att kunna visa tillfälliga utställningar i appen och göra det digitala besöket till ett lustfyllt lärande för både barn och vuxna. Ytterst hoppas vi förstås att appen ska inspirera användaren till att vilja veta mer och besöka oss i Mora, avslutar Johan Cederlund.

Den digitala plattform som används för appen är utvecklad av Visit Dalarna och Falubaserade teknikbolaget TENSION i samverkan inom utvecklingsprojektet Gamification of Dalarna. Med anpassad teknik för olika typer av besöksnäringsföretag och med hjälp av gamifiering är det möjligt att tillgängliggöra upplevelser för besökare på ett lustfyllt sätt, både före, under och efter ett fysiskt besök. Projektet finansieras av Europeiska Regionala utvecklingsfonden och Region Dalarna.

2023-05-29T11:26:43+02:00 2020-04-20|