Visningar 2021-09-06T09:16:26+02:00

Visningar

Zorngården

Zorngården kan endast besökas via guidade visningar och visas i grupper om max 8 personer. En visning tar cirka 45 minuter. Förbokning rekommenderas.

Visningar sker på svenska, men kan vid önskemål också erbjudas på engelska. Under sommarsäsongen erbjuds minst en daglig visning på engelska. Kontakta Zornmuseet om ni önskar visning på annat språk.

Visningarna är anpassade efter de rekommendationer som gäller under pågående pandemi.

Zornmuseet

Under rådande situation kommer inga allmänna visningar genomföras på Zornmuseet. Museets allmänna visningar, som i regel erbjuds under sommarsäsongen, ingår i entréavgiften och kan inte förbokas. Visningarna är till för enskilda besökare och mindre sällskap. Är ni ett större sällskap, vänligen boka en egen visning.

Boka visning!
Under rådande situation kommer inga visningar genomföras på Zornmuseet. Boka en visning för vännerna, konstföreningen eller företaget. Vi kan visa Zorns verk, tillfälliga utställningar eller Zorngården efter önskemål. En bokad visning pågår en timme, men önskas längre tid så ordnar vi det. Vi tar max 30 personer per grupp i Zornmuseet och max 15 i Zorngården. Särskilda avgifter för guide tillkommer beroende på tidpunkt och dag för visning.

Kontakt
E-post: info@zorn.se
Telefon: 0250-592310