Stöd oss 2022-08-31T09:17:15+02:00

Stöd oss

Zornmuseet samarbetar med Mora Armatur.

Som partner till Zornmuseet stärker ni ert företags kulturella image och kvalitetsprofil samtidigt som ni aktivt stödjer Sveriges och Moras kulturliv.

Zornmuseet, Zorngården, Zorns gammelgård och Textilkammare samt Gopsmor lockar årligen omkring 65 000 besökare. Genom att bli vår sponsor når ni en attraktiv målgrupp via en ny spännande kanal. Våra samarbetspartners får tillgång till ett unikt forum, en fantastisk miljö för kundmöten, personal­träffar och andra aktiviteter. Via utställningar, temakvällar och kreativa utbildningar kan ni erbjuda kunder och medarbetare ny inspiration. Zornmuseet strävar efter att ha ett begränsat antal stabila samarbetspartner.

Totalt omfattar Zornsamlingarna 60 byggnader och närmare 20 000 föremål: målningar och skulpturer, teckningar och grafik, möbler, konsthantverk, silver, antiker och textilier. En kulturskatt med svåröverträffad spännvidd. Utöver förvaltning av samlingarna anordnar Zornmuseet varje år olika temautställningar. Vi erbjuder också konserter och andra evenemang i samarrangemang med olika aktörer, såsom Vinterfest, Musik vid Siljan och Vattnäs konsertlada.

För ytterligare information kontakta museidirektör Johan Cederlund.
E-post: johan.cederlund@zorn.se
Telefon: 0250-59 23 10.