Gopsmor 2023-08-30T10:31:27+02:00

Gopsmor

Upplev känslan av att stiga rakt in i Zorns måleri i Gopsmor, en samling timmerhus stämningsfullt belägna intill Österdalälvens glittrande vatten mellan Mora och Älvdalen. Platsens historia går tillbaka till 1904, då Zorn köpte ett stycke mark intill älven och flyttade dit några gamla hus, det äldsta från 1324-25. Platsen, som Zorn gav namnet Gopsmor, blev en fristad för konstnären, en kombinerad vildmarksateljé och fiskarstuga till vilken han kunde dra sig undan. Här levde han ”som på fädrens vis” med enkel kosthållning och utan Zorngårdens bekvämligheter. Ibland tog han med sig vänner dit, som Bruno Liljefors och Albert Engström. Andra gånger bjöd han traktens ungdomar på dans till musik av någon spelman. För hushållet svarade kvinnor, som också fick stå modell för konstnären. I Gopsmor tillkom också några av Zorns mest omtyckta målningar, t.ex. Dans i Gopsmorsstugan och Vattna hästen, båda på Zornmuseet.

När Österdalälven 1970 skulle regleras i samband med tillkomsten av Spjutmo kraftverk var man tvungen att flytta Zorns stugor från dess ursprungliga plats då området hamnade under vattnet. Man lyckades dock finna en ny plats, som i hög grad överensstämde med den gamla. Där byggdes Gopsmor upp igen, exakt som det tidigare sett ut.

Stängt för säsongen.