Medarbetare 2024-04-18T14:24:11+02:00

Våra medarbetare

Johan Cederlund
Museidirektör
johan.cederlund@zorn.se

Ylva Fahlberg
Föreståndare Zorngården
/
Marknadsansvarig
ylva.fahlberg@zorn.se

Fia Bladh
Konstpedagog
fia.bladh@zorn.se

Annika Lindgren
Trädgårdsmästare
/Utställningsassistent

annika.lindgren@zorn.se

Daryl Van Essen
Museitekniker
daryl.vanessen@zorn.se

Erik Skoglund
Vaktmästare
erik.skoglund@zorn.se

Håkan Knutsby
Arkivarie
hakan.knutsby@zorn.se

Freja Matsdotter
Butik/Reception 
freja.matsdotter@zorn.se