Medarbetare 2023-08-23T16:10:38+02:00

Våra medarbetare

Johan Cederlund
Museidirektör
johan.cederlund@zorn.se

Carola Näsdal Skarp
Administrativ chef 
carola.skarp@zorn.se

Ylva Fahlberg
Föreståndare Zorngården
/
Marknadsansvarig
ylva.fahlberg@zorn.se

Håkan Knutsby
Arkivarie
hakan.knutsby@zorn.se

Annika Lindgren
Trädgårdsmästare
/Utställningsassistent

annika.lindgren@zorn.se

Daryl Van Essen
Museitekniker
daryl.vanessen@zorn.se

Fia Bladh
Konstpedagog
fia.bladh@zorn.se

Erik Skoglund
Vaktmästare