Zornakademien 2022-08-09T10:09:34+02:00

Zornakademien

Zornakademien är ett sällskap av företrädesvis konsthistoriker som bildades den 22 augusti 1975. Akademiens syfte är att bedriva och stödja forskning och upplysning om Anders Zorn och konst i hans och senare tid, samt om frågor rörande konstkritik, konstteori och konstens spridning.

Akademien består av 18 ordinarie ledamöter och kan välja 13 korresponderande ledamöter. Akademien sammanträder minst en gång per år. Preses är museidirektör Johan Cederlund och sekreterare konstnär Jordi Arkö.

Zornakademien är organisatoriskt helt fristående från Zornmuseet.