Emma Zorn 2018-05-28T17:33:06+02:00

Emma Zorn (1860–1942)

Emma Zorn (född Lamm) kom från en välsituerad, borgerlig Stockholmsfamilj. Hennes far hette Martin Lamm och var grosshandlare i textilbranschen och modern hette Henriette (Meyerson). Paret fick tre barn, Herman, Anna och Emma. Familjen, som var av judisk börd, hade starka kulturella intressen och förde ett intensivt sällskapsliv. I deras umgängeskrets fanns flera konstnärer och det var också genom konsten som Emma träffade den jämnårige Anders Zorn. Hon satt nämligen barnvakt när han vintern 1881 skulle avporträttera hennes systerson Nils. Det blev förälskelse vid första ögonkastet.

Sommaren 1885 – då paret varit hemligt förlovade i fyra år – kunde Zorn övertyga familjen Lamm om att han var i stånd att försörja sig själv och Emma på sin konst. Den 2 juli tillkännagav de sin förlovning och den 18 oktober gifte de sig borgerligt i Stockholms rådhus. Strax före bröllopet hade Emma tillsammans med sin mor besökt Mora och sin blivande makes familj. Trots alla olikheter blev Emma mycket förtjust i Zorns familj. Det positiva mötet fick en avgörande betydelse för henne. Hon kom alltid att ha en mycket god kontakt med släkten och invånarna i Mora.

Efter några år av mycket resande, bland annat en bröllopsresa till Konstantinopel (Istanbul), slog sig makarna Zorn 1888 ned i Paris, där de skapade sitt första egna hem. Emmas hade en stor organisatorisk talang. Det blev hon som kom att ta hand om makens kontakter med utställare, museer, förläggare och transportörer.

År 1896 återvände paret Zorn till Sverige. Deras fasta punkt blev Zorngården i Mora, där det alltid rådde liv och rörelse. Bland de vänner som brukade njuta av deras gästfrihet fanns Erik Axel Karlfeldt, Prins Eugen, Albert Engström, Bruno Liljefors samt makarna Carl och Karin Larsson. Även Moraborna omfattades av paret Zorns omtanke. Uppmuntrad av maken engagerade sig Emma i en rad lokala verksamheter, såsom folkbiblioteket och hemslöjdsföreningen. Det Zornska barnhemmet hade henne att tacka för sin tillblivelse liksom Mora folkhögskola som kom till genom hennes och makens engagemang och ekonomiska stöd.

Fram till slutet av 1890-talet tycks förhållandet mellan Emma och Anders Zorn ha mestadels varit lyckligt, men därefter uppstod slitningar i deras relation. Deras förhållande kom alltmer att övergå i ett vänskapsberoende. Efter makens död förändrades Emmas tillvaro radikalt. Nu var det hon som förde arvet efter sin kände make vidare. Det var hon som låg bakom uppförandet av Zornmuseet, invigt 1939, tre år före hennes död. Emma Zorn var en för sin tid radikal, utåtriktad och nykter kvinna. Många har vittnat om hennes intelligens, snabba repliker och klingande skratt.