The Vikings Begin 2022-05-11T12:05:09+02:00

The Vikings Begin – VIKINGATIDENS UPPKOMST

23 september, 2022 – 16 april, 2023

Upptäck den mystiska, magiska värld som föregick vikingarnas tid…

Hösten och vintern 2022-23 står Zornmuseet värd för den hyllade vandringsutställningen The Vikings Begin. Det blir den sista, och i Sverige enda, anhalten efter en fyra år lång USA-turné. Utställningen, skapad av Gustavianum Uppsala Universitetsmuseum innehåller unika, 1300 år gamla originalföremål från de århundraden som ledde fram till vikingatiden.

Sedan 2015 arbetar tre framstående forskare vid Uppsala universitet på ett projekt vars syfte är att studera vikingasamhällets framväxt genom att titta på utvecklingen inom den skandinaviska järnåldern, tiden närmast före vikingarna. Rika arkeologiska fynd från gravar i östra Sverige berättar en komplex och intressant historia om hur, varför och när vikingasamhället egentligen började.

Med hjälp av spetsforskning och en samling föremål i världsklass kastar The Vikings Begin nytt ljus över vikingatidens uppkomst.