The Vikings Begin 2023-03-27T10:15:35+02:00

THE VIKINGS BEGIN Vikingatidens uppkomst

23 september, 2022 – 16 april, 2023  FÖRLÄNGD TILL DEN 23 APRIL!

Upptäck den mystiska, magiska värld som föregick vikingarnas tid…

Hösten och vintern 2022-23 står Zornmuseet värd för den hyllade vandringsutställningen The Vikings Begin. Det blir den sista, och i Sverige enda, anhalten efter en fyra år lång USA-turné. Utställningen, skapad av Gustavianum Uppsala Universitetsmuseum innehåller 1300 år gamla originalföremål från de århundraden som ledde fram till vikingatiden.

Som startår på vikingatiden har traditionellt räknats år 793, då nordmännen gjorde en överraskande attack på det engelska klostret Lindisfarne. Senare har somliga arkeologer också utgått från fyndet av en grupp nordmän som stupade i strid på den estniska ön Ösel år 750 och som begravdes i två båtar tillsammans med sina vapen – vikingatiden kan då backa 50 år.

Ny forskning visar dock att mycket av det vi förknippar med vikingatiden är äldre än så. Det är under vendeltiden (550–750), som grunden läggs till den materiella kultur, den religion och de värderingar som sedan präglar vikingatiden. Det är också då handelsvägar i öst och väst etableras.

Sedan 2015 arbetar tre framstående forskare vid Uppsala universitet på ett projekt vars syfte är att studera vikingasamhällets framväxt genom att titta på utvecklingen inom den skandinaviska järnåldern, tiden närmast före vikingarna. Rika arkeologiska fynd från gravar i östra Sverige berättar en komplex och intressant historia om hur, varför och när vikingasamhället egentligen började.

Med hjälp av spetsforskning och en samling föremål i världsklass kastar The Vikings Begin nytt ljus över vikingatidens uppkomst.

Allmän visning
30 mars kl. 17
18 april kl. 13
21 april kl. 16

BOKA HÄR