Fröknarna Salomon, 1888

Fröknarna Salomon

Fröknarna Salomon

1888

Akvarell

År 1888 bosatte sig Anders och Emma Zorn i Paris. Det var året innan den stora världsutställningen skulle äga rum, till vilken Zorn ville förbereda sig på plats. I Paris väntade honom också ett antal porträttbeställningar av medlemmar av några förmögna franska familjer, uppdrag som kunde vara viktiga för hans framtida karriär. I denna akvarell möter vi de två systrarna Jeanne och Antoinette Salomon, sysselsatta med sin toilette. Akvarellen är en av Zorns allra största, och en av hans mest japaninfluerade. I samband med en minnesutställning över konstnären 1924 förvärvades den av Emma Zorn. Den i bild stående systern Jeanne, som vid den tiden levde som krigsänka i Frankrike, mördades ett par decennier senare av nazisterna.

2022-12-02T11:24:17+01:00