Självporträtt i rött, 1915

Självporträtt i rött

Självporträtt i rött

1915

Olja på duk

Inför Zorns sista självporträtt, utfört vid 55 års ålder, kan man erinra sig konstskribenten Klas Fåhræus’ ord: “Det första intrycket av Zorn som människa och konstnär är den påfallande andliga massiviteten av hans väsen. Det finns ingen klyfta mellan hans karaktär och hans konstnärskap […] De äro svetsade i samma stycke.” Zorn, här klädd i röd sportkostym med cigarett i ena handen, tvekade vilken miljö han skulle avporträttera sig i, men bestämde sig till sist för ateljén på Zorngården i Mora.

2022-12-02T11:45:08+01:00