Litteratur 2017-04-04T12:51:24+02:00

Litteratur om Zorn

Asplund, Karl, Zorns graverade verk I-II, Stockholm 1921

Asplund, Karl, Anders Zorn’s Engraved Work (reprint), San Francisco 1990

Bastek, Alexander (red.), Der schwedische Impressionist Anders Zorn, Petersberg 2012

Boëthius, Gerda, Zorn. Tecknaren, målaren, etsaren, skulptören, Stockholm 1949

Boëthius, Gerda, Zorn. Människan och konstnären, Stockholm 1960

Broun, Elizabeth, The prints of Anders Zorn, (University of Kansas) Lawrence 1979

Brummer, Hans Henrik, Zorn – svensk målare i världen, Stockholm 1975

Brummer, Hans Henrik, Zorn MCMLXXXIX, Stockholm 1989

Brummer, Hans Henrik, Till ögats fröjd och nationens förgyllning – Anders Zorn. Stockholm 1994

Brummer, Hans Henrik, Cederlund, Johan, Ganz & J. A, Hedström, Per, Anders Zorn – Sweden’s Master Painter, New York 2013

Brunius, Teddy och Reuterswärd, Oscar, Samtal om Zorn. Höganäs 1979

Cederlund, Johan, Anders Zorns målning Kärleksnymf, Mora 2014

Cederlund, Johan (red.), Mode på Zorns tid, Mora 2008

Cederlund, Johan, Zorn i Spanien, Stockholm 2009

Cederlund, Johan (red.) Zorn Mästerverk, Malmö 2010

Cederlund, Johan och Romson, Anders, Zorn och idrotten, Mora 2009

Delteil, Loys, Anders Zorn. Le peintre-graveur illustré, Paris 1909

Engström, Albert, Anders Zorn. Stockholm 1928

Forssman, Erik, Tecknaren Anders Zorn, Stockholm 1959

Forssman, Erik, Zorn i Mora, Stockholm 1960

Friedrich, Paul, Graphiker der Gegenwart – Anders Zorn, Berlin 1924

Hagans, Willow & Hagans, William, Zorn in America, Swedish-American Historical Society, 2009

Halldén, Anders, Anders Zorns knivar, Mora 2014

Hedberg, Tor, Anders Zorn I-II (SAK XXXII-XXXIII), Stockholm 1923-24

Hjert & Hjert, Zorn – engravings, Uppsala 1980

Lamm, Staffan, Wanselius, Bengt, Cederlund, Johan, Fotografen Zorn, Mora 2015

Lengefeld, Cecilia, Zorn. Resor, konst och kommers i Tyskland, Trelleborg 2000

Lidbeck, Sven, Anders Zorn Etchings. Catalogue Raisonné, Stockholm 2007

Malmberg, Ernst, Larsson-Liljefors-Zorn – en återblick, Stockholm 1919

Pers, Anders, Anders Zorns fadersarv och förmyndare, Västerås 1933

Pers, Anders, Omkring Anders Zorn, Västerås 1939

Ramsten, Märta och Ternhag, Gunnar, Anders Zorn och musiken, Mora 2006

Rapp, Birgitta (red.), I sekelskiftets ljus. Om Anders Zorn och andra konstnärer, Stockholm 1990

Romdahl, Axel, Anders Zorn som etsare, Stockholm 1923

Sandblad, Nils Gösta, ”Zorn som skulptör”, Svenska skulpturidéer II, Malmö 1952

Sandström, Birgitta, Anders Zorn. En introduktion, Mora 2010

Sandström, Birgitta (red.), Breven mellan Anders Zorn och Carl Larsson och deras familjer, Stockholm 1998

Sandström, Birgitta, Emma Zorn, Mora 2014

Sandström, Birgitta, Skulptören Anders Zorn, Mora 1999

Sandström, Birgitta (red), Zorn i svart och vitt. Anders Zorn som etsare, tecknare och fotograf, Västervik 2002

Tostmann, Oliver, Anders Zorn. A European Artist Seduces America, Boston 2013

[Zorn, Anders], Självbiografiska anteckningar (utg. H H Brummer), Stockholm 1982

[Zorn, Anders], Självbiografiska anteckningar (utg. B Sandström), Mora 2004