Rutiner för att förhindra smittspridning

För att minska risken för spridning av Covid-19 har vi vidtagit följande åtgärder vad gäller Zornmuseet och Zorngården:

  • Visningarna på Zorngården är anpassade efter de rekommendationer som gäller under pågående pandemi och antalet platser är begränsade.
  • Zornmuseet och museibutiken håller tillsvidare öppet som vanligt. Utställningssalarna är stora och risken för trängsel minimal.
  • Museibutiken erbjuder kösystem i form av nummerlappar, vilket ger våra besökare möjlighet att hålla rekommenderat avstånd.
  • Hissen på Zornmuseet får enbart användas av en person åt gången.
  • Plexiglas har monterats vid reception/kassa som ska skydda personal och besökare från droppsmitta.
  • Beröringsfria kranar finns monterade på alla våra besökstoaletter.
  • Eftersom handhygien är viktig erbjuder vi handdesinfektion (i den mån den finns tillgänglig för inköp).
  • Instruktioner med försiktighetsåtgärder har gått ut till all personal.
  • Viktigast av allt! Stanna hemma om ni har förkylningssymptom och glöm inte att tvätta händerna.

Kontakta oss gärna om du har ytterligare funderingar inför ditt besök!

2020-06-18T11:59:34+02:00 2020-04-24|