Åtgärder för ett tryggt museibesök

Zornmuseet följer regeringens och Folkhälsomyndighetens riktlinjer och har vidtagit följande åtgärder för att minska risken för spridning av Covid-19:

 • Max 60 personer får vistas i museets utställningssalar.
 • Max 8 personer släpps in samtidigt i Museibutiken. Vid kö kan det bli en kortare väntetid utomhus.
 • För att minska risken för trängsel på Zornmuseet måste du förköpa/boka biljett för en särskild dag och slottid (insläpp var 15 minut max 15 personer åt gången).
  Även barn och ungdom (0-18 år) samt övriga med fri entré måste ha biljett med förbokad dag och tid.
 • Informationsskyltar om att hålla avstånd samt maxantal finns uppsatta i museets alla delar.
 • Entrén är enkelriktad och erbjuder separat in- och utgång.
 • Museibutiken erbjuder kösystem i form av nummerlappar, vilket ger våra besökare möjlighet att hålla rekommenderat avstånd.
 • Plexiglas har monterats vid reception/kassa.
 • Betalningsmedel kontokort eller swish.
 • God handhygien är viktig, som komplement till tvål och vatten på besökstoaletterna finns även handsprit att tillgå på flera platser i butiken och museet.
 • Inga allmänna visningar äger rum.
 • Vi uppmanar alla besökare att röra sig i samma riktning i utställningssalarna för att minska risken för trängsel, vänstervarv/följ markering i golv.
 • Museivärdar finns på plats för att se till att vi alla håller behörigt avstånd till varandra.
 • Filmrummet är stängt tillsvidare.
 • Hissen får enbart användas av en person åt gången.
 • Beröringsfria kranar finns monterade på alla våra besökstoaletter.
 • Instruktioner med försiktighetsåtgärder har gått ut till all personal.
 • Extra städrutiner har införts.
 • På Zorngården gäller halverade visningsgrupper med max 8 personer i varje grupp.
 • Viktigast av allt – stanna hemma om ni har förkylningssymptom och glöm inte att tvätta händerna.

Kontakta oss gärna om du har ytterligare funderingar inför ditt besök!

Mer information om smittskydd finner du här.

2021-06-15T13:27:13+02:00 2020-04-27|