Åtgärder för ett tryggt museibesök

Zornmuseet följer regeringens och Folkhälsomyndighetens riktlinjer och har vidtagit följande åtgärder för att minska risken för spridning av Covid-19:

 • Inget covidpass behövs för ett vanligt museibesök.
 • Informationsskyltar om att hålla avstånd finns uppsatta i museets alla delar.
 • Museibutiken erbjuder kösystem i form av nummerlappar, vilket ger våra besökare möjlighet att hålla rekommenderat avstånd.
 • Plexiglas har monterats vid reception/kassa.
 • Betalningsmedel kontokort eller swish.
 • God handhygien är viktig, som komplement till tvål och vatten på besökstoaletterna finns även handsprit att tillgå på flera platser i butiken och museet.
 • Inga allmänna visningar äger rum.
 • Vi uppmanar alla besökare att röra sig i samma riktning i utställningssalarna för att minska risken för trängsel, vänstervarv/följ markering i golv.
 • Beröringsfria kranar finns monterade på alla våra besökstoaletter.
 • Instruktioner med försiktighetsåtgärder har gått ut till all personal.
 • Extra städrutiner har införts.
 • Viktigast av allt – stanna hemma om ni har förkylningssymptom och glöm inte att tvätta händerna.

Kontakta oss gärna om du har ytterligare funderingar inför ditt besök!

Mer information om smittskydd finner du här.

2022-09-28T16:20:20+02:00 2020-04-27|