Rutiner för att förhindra smittspridning

För att minska risken för spridning av Covid-19 har vi vidtagit följande åtgärder vad gäller Zornmuseet och Zorngården:

 • Visningsverksamheten på Zorngården ställs in fr.o.m 12 november t.o.m 11 januari 2021. Uppehållet kan komma att förlängas.
 • Zornmuseet och museibutiken håller tillsvidare öppet som vanligt. Utställningssalarna är stora och risken för trängsel minimal.
 • Filmrummet stängs tillsvidare.
 • Museibutiken erbjuder kösystem i form av nummerlappar, vilket ger våra besökare möjlighet att hålla rekommenderat avstånd.
 • Hissen på Zornmuseet får enbart användas av en person åt gången.
 • Plexiglas har monterats vid reception/kassa som ska skydda personal och besökare från droppsmitta.
 • Kontantfritt, betalningsmedel kontokort eller swish.
 • Beröringsfria kranar finns monterade på alla våra besökstoaletter.
 • Eftersom handhygien är viktig erbjuder vi handdesinfektion (i den mån den finns tillgänglig för inköp).
 • Instruktioner med försiktighetsåtgärder har gått ut till all personal.
 • Viktigast av allt – stanna hemma om ni har förkylningssymptom och glöm inte att tvätta händerna.

Kontakta oss gärna om du har ytterligare funderingar inför ditt besök!

2020-12-01T11:49:48+01:00 2020-04-27|