Åtgärder för ett tryggt museibesök

Zornmuseet följer regeringens och Folkhälsomyndighetens riktlinjer och har vidtagit följande åtgärder för att minska risken för spridning av Covid-19:

 • Max 60 personer får vistas i museets utställningssalar.
 • Max 8 personer släpps in samtidigt i Museibutiken. Vid kö kan det bli en kortare väntetid utomhus.
 • Informationsskyltar om att hålla avstånd samt maxantal finns uppsatta i museets alla delar.
 • Entrén är enkelriktad och erbjuder separat in- och utgång.
 • Museibutiken erbjuder kösystem i form av nummerlappar, vilket ger våra besökare möjlighet att hålla rekommenderat avstånd.
 • Plexiglas har monterats vid reception/kassa.
 • Betalningsmedel kontokort eller swish.
 • God handhygien är viktig, som komplement till tvål och vatten på besökstoaletterna finns även handsprit att tillgå på flera platser i butiken och museet.
 • Inga allmänna visningar äger rum.
 • Vi uppmanar alla besökare att röra sig i samma riktning i utställningssalarna för att minska risken för trängsel, vänstervarv/följ markering i golv.
 • Museivärdar finns på plats för att se till att vi alla håller behörigt avstånd till varandra.
 • Filmrummet är stängt tillsvidare.
 • Hissen får enbart användas av en person åt gången.
 • Beröringsfria kranar finns monterade på alla våra besökstoaletter.
 • Instruktioner med försiktighetsåtgärder har gått ut till all personal.
 • Extra städrutiner har införts.
 • Viktigast av allt – stanna hemma om ni har förkylningssymptom och glöm inte att tvätta händerna.
 • Zorngårdens visningsverksamhet är tillsvidare stängd.

Kontakta oss gärna om du har ytterligare funderingar inför ditt besök!

Mer information om smittskydd finner du här.

2021-02-12T10:45:02+01:00 2020-04-27|