Styrelse 2018-05-28T17:23:02+02:00

Styrelse

Zornsamlingarnas styrelse består av sex ledamöter. Tre ledamöter utses av regeringen, däribland ordförande, och två ledamöter utses av Uppsala universitet. I styrelsen ingår även museidirektören.

Ledamöter:

Birgit Friggebo, ordf.
F.statsråd
Stockholm

Marika Hedin
Museichef Gustavianum
Uppsala

Lars Burman
Överbibliotekarie 
Uppsala

Johan Cederlund
Museidirektör
Mora

Anders Halvarsson
Konsult och företagare 
Stockholm

Peter Helander
Riksdagsled., företagare
Mora

Kent Berg Adjungerad
VD Uppsala Ak förv
Uppsala

Carola Näsdal Skarp Adjungerad
Adm chef
Mora