Members of the board 2017-09-18T10:15:17+00:00

Members of the board


 

 

 

 

 

 

 

 

F.statsråd Birgit Friggebo, ordf.                                     Museichef Gustavianum Marika Hedin
Stockholm                                                                           Uppsala 


 

 

 

 

 

 

 

 

Överbibliotekarie Lars Burman                                            Museidirektör Johan Cederlund
Uppsala                                                                                     Mora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsult och företagare Anders Halvarsson               Riksdagsled., företagare Peter Helander
Stockholm                                                                         Mora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VD Uppsala Ak förv, Kent Berg                                             Adm chef, Carola Näsdal Skarp
Adjungerad                                                                              Adjungerad     
Uppsala    
                                                                                 Mora